• Match
  • Set

Table Tennis - Russia Liga Pro Men bets

Match

28/10/2020

08:30

Kasatkin, Vladimir 1 1.12

Sverdlov, Mikhail 2 5.50

+2
08:45

Safonov, Vladimir 1 1.35

Petrov, Aleksandr 2 2.95

+2
09:00

Alekseev, Aleksandr 1 1.12

Poprocky, Aleksandr Vladimirovich 2 5.50

+2
09:15

Lobanov, Aleksej 1 3.40

Frolov, Alexander 2 1.27

+2
10:30

Burov, Sergey 1 1.45

Minkov, Miroslav 2 2.55

+2
10:45

Petrov, Vladimir 1 2.30

Pinkovskii, Pavel 2 1.55

+2
10:45

Gribkov, Alexander 1 1.85

Kryuchkov, Evgenii 2 1.85

+2
11:00

Abanokov, Zalim 1 4.40

Beliakov, Vladimir 2 1.17

+2
11:15

Korolev, Semyon 1 2.40

Rakhmanov, Viktor 2 1.50

+2
11:15

Klavdenkov, Alexander 1 2.05

Andrusenko, Mikhail 2 1.70

+2
11:30

Minkov, Miroslav 1 1.20

Abanokov, Zalim 2 4.00

+2
11:45

Kryuchkov, Evgenii 1 2.30

Klavdenkov, Alexander 2 1.55

+2
11:45

Pinkovskii, Pavel 1 2.10

Korolev, Semyon 2 1.65

+2
12:00

Beliakov, Vladimir 1 2.75

Burov, Sergey 2 1.40

+2
12:15

Andrusenko, Mikhail 1 1.60

Gribkov, Alexander 2 2.20

+2
12:15

Rakhmanov, Viktor 1 1.40

Petrov, Vladimir 2 2.75

+2
12:30

Burov, Sergey 1 1.60

Abanokov, Zalim 2 2.20

+2
12:45

Gribkov, Alexander 1 1.95

Klavdenkov, Alexander 2 1.75

+2
12:45

Petrov, Vladimir 1 1.85

Korolev, Semyon 2 1.85

+2
13:00

Minkov, Miroslav 1 1.55

Beliakov, Vladimir 2 2.30

+2
13:15

Pinkovskii, Pavel 1 1.75

Rakhmanov, Viktor 2 1.95

+2
13:15

Kryuchkov, Evgenii 1 2.55

Andrusenko, Mikhail 2 1.45

+2
14:30

Pavlenko, Roman 1 2.40

Zhurba, Nikolai 2 1.50

+2
14:45

Volkov, Aleksandr Dmitrievich 1 2.10

Ivanov, Valery 2 1.65

+2
14:45

Smirnov, Igor Mikhailovich 1 2.40

Novikov, Ilya 2 1.50

+2
15:00

Ogay, Sergey 1 1.65

Serebrennikov, Alexandr 2 2.10

+2
15:15

Ilin, Anatoliy 1 1.40

Molodtsov, Denis 2 2.75

+2
15:15

Girevenkov, Alik 1 2.30

Merkushin, Yuriy 2 1.55

+2
15:30

Zhurba, Nikolai 1 1.70

Pravednov, Andrey 2 2.05

+2
15:45

Novikov, Ilya 1 1.33

Mihaylov, Igor Valerevich 2 3.05

+2
15:45

Ivanov, Valery 1 1.55

Petrochenko, Dmitry 2 2.30

+2
16:00

Pavlenko, Roman 1 1.65

Ogay, Sergey 2 2.10

+2
16:15

Smirnov, Igor Mikhailovich 1 2.30

Ilin, Anatoliy 2 1.55

+2
16:15

Volkov, Aleksandr Dmitrievich 1 2.40

Girevenkov, Alik 2 1.50

+2
16:30

Pravednov, Andrey 1 2.20

Serebrennikov, Alexandr 2 1.60

+2
16:45

Mihaylov, Igor Valerevich 1 2.85

Molodtsov, Denis 2 1.37

+2
16:45

Petrochenko, Dmitry 1 1.90

Merkushin, Yuriy 2 1.80

+2
17:00

Zhurba, Nikolai 1 3.20

Ogay, Sergey 2 1.30

+2
17:15

Novikov, Ilya 1 1.50

Ilin, Anatoliy 2 2.40

+2
17:15

Ivanov, Valery 1 1.85

Girevenkov, Alik 2 1.85

+2
17:30

Serebrennikov, Alexandr 1 1.60

Pavlenko, Roman 2 2.20

+2
17:45

Merkushin, Yuriy 1 1.27

Volkov, Aleksandr Dmitrievich 2 3.40

+2
18:00

Ogay, Sergey 1 2.40

Pravednov, Andrey 2 1.50

+2
18:15

Ilin, Anatoliy 1 1.30

Mihaylov, Igor Valerevich 2 3.20

+2
18:15

Girevenkov, Alik 1 1.50

Petrochenko, Dmitry 2 2.40

+2
18:30

Serebrennikov, Alexandr 1 2.10

Zhurba, Nikolai 2 1.65

+2
18:45

Molodtsov, Denis 1 1.60

Novikov, Ilya 2 2.20

+2
18:45

Merkushin, Yuriy 1 1.75

Ivanov, Valery 2 1.95

+2
19:00

Pravednov, Andrey 1 2.40

Pavlenko, Roman 2 1.50

+2
19:15

Mihaylov, Igor Valerevich 1 1.65

Smirnov, Igor Mikhailovich 2 2.10

+2
In the betting slip